2 kwietnia – 127 lat temu z inicjatywy Romana Dmowskiego powstała Liga Narodowa

2 kwietnia 2020

W dniu 2 kwietnia 1893 r. z inicjatywy Romana Dmowskiego powstała w Warszawie Liga Narodowa, tajna organizacja ustanowiona w miejsce Ligi Polskiej założonej przez emigrantów, weteranów Powstania Styczniowego, w 1887 r. w Szwajcarii.

Władze w nowej organizacji, za wiedzą przywódcy LP płk Zygmunta Miłkowskiego i przy aprobacie komisarza LP na Królestwo Polskie, przejęli krajowi przywódcy LP, związani głównie z tajnym Związkiem Młodzieży Polskiej „Zet” (Zygmunt Balicki) i środowiskiem jawnego tygodnika „Głos” wychodzącego w Warszawie (Jan L. Popławski). 

Program LN, której celem było odzyskanie przez Polaków niepodległości, oparto na dwóch fundamentach: wszechpolskości i wszechstanowości. Na czele LN stanęła Tajna Rada wybierająca Komitet Centralny.

W 1905 r. LN liczyła ok. 400 członków – przedstawicieli elit politycznych, społecznych i kulturalnych z trzech zaborów i ze wszystkich stanów, kierowała całą gamą jawnych i tajnych organizacji w trzech zaborach.

Autor: Redakcja IDMN