22 kwietnia – 157 lat temu urodził się Władysław Seyda

22 kwietnia 2020

Władysław Seyda (zm. 1939) – polityk, prawnik, adwokat i sędzia.

Członek Ligi Narodowej, działacz Narodowej Demokracji. W 1912 r. wraz z Romanem Dmowskim i Stanisławem Głąbińskim wziął udział w międzypartyjnym zjeździe działaczy polskich, którego uchwały uznały Niemcy za głównego wroga Polski. Był posłem na Sejm Ustawodawczy RP, w latach 1919-1920 piastował urząd Ministra byłej Dzielnicy Pruskiej, był również pierwszym Prezesem Sądu Najwyższego (1924-1929).

W 1922 został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Autor: Redakcja IDMN