25 czerwca – 83 lata temu zmarł Tadeusz Rojowski (1856-1938)

25 czerwca 2021

Ziemianin i działacz społeczny na Lubelszczyźnie. Jeden z fundatorów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Urodził się w rodzinnym majątku Bystrzyca koło Lublina. Jako uczeń szkoły realnej w Poznaniu zaangażował się w działalność tajnego kółka samokształceniowego. Zagrożony aresztowaniem przez władze pruskie w 1875 przeniósł się do Rygi, gdzie rok później, po zdaniu matury, rozpoczął studia na Wydziale Rolniczym Politechniki, które ukończył w 1880 r. z tytułem „uczonego agronoma”. W okresie studenckim był współzałożycielem Kółka Idealistów, a następnie Związku Polskiego, który 9 maja 1879 r. został przekształcony w Polską Korporację Akademicką „Arkonia”.

Od 1881 r. gospodarował we własnych dobrach Bystrzyca, gdzie wkrótce stał się aktywnym uczestnikiem życia lokalnej społeczności. Był m.in. delegatem Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego do spraw szacowania majątków, współtworzył Kółko Porady Sąsiedzkiej (1889), a w 1905 r. Towarzystwo Rolnicze w Lublinie zajmując stanowisko wiceprezesa. Stał na czele wielu lubelskich instytucji, m.in. Towarzystwa Wzajemnego Kredytu (1898-1922) i Syndykatu Rolniczego, należał do zarządu Towarzystwa Dobroczynności. Wspierał powstałą w czasie strajku szkolnego w 1905 r. spółkę „Szkoła Lubelska”, która działała następnie jako Prywatne Męskie Gimnazjum im. Stefana Batorego.

Po opuszczeniu Lublina przez Rosjan w 1915 r. organizował Milicję Obywatelską i wchodził w skład Komitetu Obywatelskiego przy władzach austriackich.

Po zakończeniu I wojny światowej wspierał finansowo tworzący się Katolicki Uniwersytet Lubelski. Pełnił funkcję skarbnika Komitetu Towarzystwa Biblioteki im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. Działał w Akcji Katolickiej i był założycielem Sodalicji Mariańskiej Panów. Należał twórców założonego w Warszawie Związku Ziemian.

Zmarł w Bystrzycy. Spoczywa tamże w grobowcu rodzinnym.

Autor: Redakcja IDMN