2 września 2020

Adolf Ligoń (1855-1931), dziennikarz, działacz społeczny i katolicki na Górnym Śląsku.

Urodził się w 1855 r. na Opolszczyźnie. Był przedstawicielem rodziny „polskich agitatorów” – społeczników sprzeciwiających się germanizacji Górnego Śląska: synem Juliusza, kowala-poety, młodszym bratem Jana, pisarza i twórcy teatrów ludowych oraz stryjem Stanisława, malarza, pisarza i reżysera.

W 1870 r. przeprowadził się z rodziną do Królewskiej Huty (dzisiejszego Chorzowa), gdzie zaangażował się w prowadzonej przez brata amatorskiej działalności scenicznej i zadebiutował jako tłumacz i publicysta. Na jego rozwój intelektualny i kształt świadomości narodowej wielki wpływ miał pobyt w Królewskiej Hucie (1872-1874) Wielkopolanina Franciszka Chłapowskiego, inicjatora wielu polskich organizacji, przedszkoli, czytelni i księgarni.

W 1883 r. Adolf Ligoń założył własną Księgarnię św. Jacka, którą niebawem musiał zamknąć pod presją władz pruskich. Rok później, szukając zatrudnienia, przeprowadził się do Małopolski gdzie pracował m.in. w Muszynie i Truskawcu jako sekretarz sądowy. Po powrocie do Królewskiej Huty w 1889 r. i bezskutecznych staraniach o reaktywowanie księgarni i wydawanie własnej gazety, związał się z redakcjami polskiej prasy katolickiej (centrowa „Gazeta Katolicka”, tygodniki „Rodzina Chrześcijańska” i „Straż znad Odry”). Z czasem udało mu się uruchomić własne tytuły „Dzwonek Maryi”, ”Tygodnik Katolicki”, oraz (od 1911 r.) „Opiekun Katolicki – miesięcznik poświęcony Ludowi Polskiemu”.

Od początku XX w. angażował się w działalność społeczną w polskich organizacjach na Górnym Śląsku. Był prezesem Kółka Towarzyskiego w Królewskiej Hucie (1899-1900), skarbnikiem miejscowego gniazda „Sokoła” (1902), prezesem Koła Śpiewaczego „Harmonia” (1906). Pełnił funkcję skarbnika Polskiego Komitetu Wyborczego dla Śląska i organizował wiece (1907-1908). Był generalnym skarbnikiem Chrześcijańskich Robotników Górnośląskich, sekretarzem Zjednoczenia Zawodowego Polskiego (1910) i Banku Ludowego (1911). Uczestniczył w pracach Polskiego Komisariatu Plebiscytowego w Bytomiu.

Zmarł 2 września 1931 roku w Katowicach.

Autor: Redakcja IDMN