5 lipca – 99 lat temu zakończyło się III powstanie śląskie.

5 lipca 2020

5 lipca 1921 r. zakończyło się trwające od początku maja 1921 r. III powstanie śląskie.

Wystąpienie zbrojne wynikało z powodu złamania ustaleń plebiscytowych, nadużyć podczas samego głosowania i planów niekorzystnego dla Polaków podziału Górnego Śląska. Na jego czele stanął polityk chadecki Wojciech Korfanty (1873-1939), który w odezwie z 3 maja pisał: „Zwycięstwo osiągniemy za wszelka cenę i nie ma takiego mocarza na świecie, który by mógł nas okuć ponownie w kajdany germańskie”. W zrywie wzięło udział ok. 60 tys. Polaków, 1218 z nich poniosło śmierć, a całe przedsięwzięcie skończyło się sukcesem – Rada Ambasadorów postanowiła o korzystnym dla Polaków podziale terytorialnym ziemi.

Autor: Redakcja IDMN