7 grudnia – 99 lat temu powstała Korporacja Studentów Uniwersytetu Poznańskiego „Baltia”

7 grudnia 2020

Do założenia Baltii doszło z inicjatywy pierwszego rektora Uniwersytetu Poznańskiego prof. Heliodora Święcickiego. W zebraniu konstytucyjnym w Domu Akademickiego przy ul. Św. Marcina uczestniczyło 30 studentów, wywodzących się przede wszystkim z organizacji Filomatów Pomorskich. Obradom przewodził Wacław Ciesielski, wybrany pierwszym Prezesem.

Baltia stała się niebawem jedną z najprężniejszych korporacji akademickich w Polsce. Do wybuchu II wojny światowej liczyła w sumie ponad 300 członków, w większości mieszkańców Pomorza Gdańskiego, Kujaw i Wielkopolski, którzy deklarowali służyć Polsce a zwłaszcza sprawom polskiego wybrzeża. Większość identyfikowała się z ideologią Obozu Narodowego, z obroną polskiej racji stanu i wiary katolickiej.

Do największych aktywów Baltii należał poczet 19 pozyskanych filistrów honoris causa oraz protektorów. Już nazajutrz po zebraniu założycielskim wysłano delegatów do Chludowa, gdzie Roman Dmowski zgodził się przyjąć godność Filistra h.c. oraz dożywotniego Patrona. Do pocztu honorowego Baltii wkrótce dołączyło wiele innych osobistości. Protektorami zostali m.in.: gen. Józef Haller (prezes Koła Filistrów), prof. Edward Taylor (kurator K!), ks. infułat Józef Prądzyński (duszpasterz K!), poeta Jan Kasprowicz, endeccy senatorowie Władysław Jabłonowski, Stanisław Kozicki, Zygmunt Wasilewski i in. Każdego roku w toruńskim Dworze Artusa odbywał się bal pod protektoratem Fhc! Gen. Hallera.

Korporanci posiadali własne zwyczaje i symbole. Mundur i czapkę koloru wiśniowego, trójbarwną szarfę (jej wiśniowe, białe i złote pasy nawiązywały do kolorów herbu królewskiego miasta Gdańska). Hymnem stała się pieśń „Od morza jesteśmy, od morza!” autorstwa protektora i filistra Jana Kasprowicza.

W czasach II wojny światowej wielu baltusów wzięło udział w konspiracji, m.in. w narodowo-katolickiej organizacji „Ojczyzna”, w pomorskim „Grunwaldzie i w „Gryfie”.

W 2002 roku za zgodą filistrów seniorów K! Baltia została reaktywowana.

Autor: Redakcja IDMN