9 lipca – 70 lat temu rozwiązano Stronnictwo Pracy

9 lipca 2020

Stronnictwo Pracy, partię polityczną o profilu chrześcijańsko-demokratycznym rozwiązano 9 lipca 1950 r.

Ugrupowanie powstało w 1937 r., jego liderami byli Wojciech Korfanty oraz Józef Haller, w okresie II wojny światowej, jego przedstawiciele regularnie wchodzili w skład rządów RP na uchodźstwie.

Po zakończeniu wojny, partia wznowiła oficjalną działalność w kraju, a jej najważniejszym działaczem w tym czasie był Karol Popiel. Przedstawiciele SP byli członkami Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej oraz Krajowej Rady Narodowej. 18 lipca 1946 r. Popiel zawiesił  działalność partii ze względu na obecność agentów Urzędu Bezpieczeństwa w jej zarządzie.

Mimo tej decyzji, zwolennicy nowego reżimu w Polsce kontynuowali działalność stronnictwa. Prawdziwe Stronnictwo Pracy kontynuowało działalność na emigracji.

Autor: Redakcja IDMN