9 września – 98 lat temu ukazał się w Katowicach pierwszy numer “Gościa Niedzielnego” (1923)

9 września 2021

Tygodnik “Gość Niedzielny” powstał jako pismo Administracji Apostolskiej Śląska. Jego pierwszy numer ukazał się w Katowicach z artykułem wstępnym, stojącego na jej czele, ks. Augusta Hlonda. Od października 1925 r. pismo było związane z nową diecezją katowicką. Jego organizatorem i pierwszym redaktorem naczelnym był ks. Teodor Kubina. W latach 1924-1926 funkcje tę pełnił ks. Józef Gawlina, a po nim, aż do wybuchu II wojny światowej, ks. Alojzy Siemienik, którym udało się powiększyć nakład do 40 tys. egzemplarzy. W tym czasie tygodnik zajmował się przede wszystkim sprawami Górnego Śląska.

Wznowiony po wojennej przerwie w lutym 1945 r., był kolportowany również na Dolnym Śląsku. Na początku 1953 r. władze komunistyczne narzuciły redakcji kierownictwo „księdza patrioty” Filipa Bednorza, a gdy ten zginął wkrótce w wypadku samochodowym, wydawanie pisma przekazały Stowarzyszeniu „PAX”. Było ono wówczas bojkotowane przez znaczną część diecezjan. Do katowickiej kurii biskupiej mogło powrócić ostatecznie w 1956 r., po gomułkowskiej odwilży.

Krąg czytelników znacznie się poszerzył po 1974 r., gdy nowy redaktor naczelny, ks. Stanisław Tkocz, rozbudował działy publicystyki społecznej, felietonu oraz reportażu. W marcu 1981 r. „Gość” stał się pismem ogólnopolskim, a jego nakład sięgnął 200 tys. egzemplarzy. Także obecnie pozostaje największym wśród tygodników opiniotwórczych w Polsce.

Autor: Redakcja IDMN