Uroczystości upamiętniające 158. rocznicę urodzin Romana Dmowskiego

10 sierpnia 2022 obrazek_wyróżniający

We wtorek, 9 sierpnia br., przedstawiciele IDMN wzięli udział w uroczystościach związanych ze 158. rocznicą urodzin Romana Dmowskiego, jednego z patronów Instytutu. Prof. Jan Żaryn, dyrektor IDMN, złożył kwiaty pod głazem pamiątkowym nad Jeziorem Kamionkowskim oraz pod tablicą upamiętniającą chrzest Romana Dmowskiego. Głównym punktem tego dnia były uroczystości zorganizowane przez Powiat Łomżyński w Dworze Lutosławskich w Drozdowie, miejscu śmierci Romana Dmowskiego. Podczas wydarzenia podpisano porozumienie o współpracy partnerskiej pomiędzy Powiatem Łomżyńskim a naszym Instytutem.

Nad Jeziorkiem Kamionkowskim
Uroczystości dnia 158. rocznicy urodzin Romana Dmowskiego rozpoczęły się dla Instytutu od złożenia kwiatów przez prof. Jana Żaryna, dyrektora IDMN przy głazie pamiątkowym ustawionym nad brzegiem Jeziorka Kamionkowskiego w Warszawie, w pobliżu miejsca narodzin Ojca Niepodległości. Delegacja upamiętniła także miejsce chrztu Romana Dmowskiego, składając kwiaty pod tablicą pamiątkową umieszczoną na elewacji kościoła Matki Boskiej Loretańskiej w Warszawie.

W Dworze Lutosławskich
Wydarzenia związane z obchodzoną rocznicą zorganizowane zostały także przez Powiat Łomżyński w Dworze Lutosławskich w Drozdowie. Po złożeniu kwiatów pod tablicą upamiętniającą Romana Dmowskiego prof. Jan Żaryn wygłosił referat dotyczący związków Ojca Niepodległości z tym miejscem.

– Doszedłem do wniosku, że są oczywiście takie fragmenty w życiu Romana Dmowskiego, które są mniej znane, a wiążą się na pewno bardziej z dzisiejszą datą, czyli 9 sierpnia, niż z tą datą, która jest wiodącą w kontekście Romana Dmowskiego, bo właśnie tutaj zmarł w nocy z 1 na 2 stycznia 1939 r. Natomiast bardzo ciekawe, a mało znane, są jego lata młodzieńcze, lata młodości, kiedy właśnie się nie tylko urodził, ale zaczął rozwijać. To jest o tyle ciekawe, że pokazuje nam, jak ci młodzi ludzie wyrastali w konkretnej epoce i jak natychmiast wobec niej się buntowali – powiedział prof. Jan Żaryn podczas uroczystości w Drozdowie.


Potrzeba popularyzacji myśli Romana Dmowskiego
Uznając potrzebę popularyzacji myśli Romana Dmowskiego i jego wkładu w budowanie niepodległej Polski, a także upowszechniania wiedzy o działalności obozu narodowo-demokratycznego, w tym rodziny Lutosławskich z Drozdowa, IDMN oraz Powiat Łomżyński zawarły podczas wydarzenia współpracę partnerską. Opierać się ona będzie na wsparciu merytorycznym i organizacyjnym Powiatu przez Instytut, przede wszystkim w zakresie działalności nowo utworzonego Muzeum Rodziny Lutosławskich i Romana Dmowskiego, a także współpracy w zakresie organizacji wydarzeń edukacyjnych i kulturalnych. Już podczas samej uroczystości prof. Jan Żaryn na znak współpracy wręczył przedstawicielom władz powiatowych efekty kwerendy przeprowadzonej przez pracowników Działu Dokumentacyjnego IDMN, związanej z Drozdowem, członkami rodu Lutosławskich i Niklewiczów oraz z samym Romanem Dmowskim.

– Wtedy umowa ma sens, kiedy nabiera rzeczywistego rozpędu. Sam papier, jak wiadomo, jest bardzo cierpliwy i różne rzeczy można w nim zawrzeć, a dobrze jest, jeżeli ten dokument od razu jest wzmocniony jakimś konkretem – powiedział podczas uroczystości w Drozdowie dyrektor IDMN.

Ignacy Chrzanowski o „burzycielu duszy polskiej”
Z okazji 158. rocznicy urodzin Romana Dmowskiego na stronie internetowej IDMN udostępniamy także treść odczytu o młodości „burzyciela duszy polskiej”, wygłoszonego przez Ignacego Chrzanowskiego, jego bliskiego przyjaciela, dla uczczenia piętnastolecia działalności Młodzieży Wszechpolskiej w 1938 r.

Autor: Redakcja IDMN