Spotkanie promocyjne dwóch tomów „Archiwum Rządu Obrony Narodowej” z udziałem dyrektora IDMN

6 kwietnia 2023 obrazek_wyróżniający

W środę, 5 kwietnia br. w siedzibie Muzeum Niepodległości w Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów w Warszawie odbyło się spotkanie promocyjne I i II tomu „Archiwum Rządu Obrony Narodowej”. Organizatorami wydarzenia było Muzeum Niepodległości, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej oraz Towarzystwo Miłośników Historii.

Spotkanie wokół publikacji

Podczas spotkania zaprezentowano oba tomy publikacji „Archiwum Rządu Obrony Narodowej” pod red. prof. Mariana Marka Drozdowskiego, które wydane zostały nakładem IDMN oraz Wydawnictwa Neriton. W dyskusji wokół książek wzięli udział: prof. Marian Marek Drozdowski, redaktor publikacji, prof. Jan Żaryn, dyrektor IDMN, dr hab. Robert Gawkowski, Prezes Towarzystwa Miłośników Historii oraz dr Mateusz Ratyński z Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego. Spotkanie poprowadził Piotr Maroński z Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej.

O książkach

„Archiwum Rządu Obrony Narodowej” to wybór ponad 300 źródeł, dotyczących historii tytułowej instytucji powstałej w odpowiedzi na marsz Armii Czerwonej na Warszawę. Skład tego rządu z Wincentym Witosem na czele stanowił reprezentację wszystkich środowisk politycznych dążących do zachowania niepodległości Polski.

– Wincenty Witos, reprezentujący partię chłopską, był wobec społeczeństwa chłopskiego de facto jedynym człowiekiem, który był w stanie unieść autorytet władzy wykonawczej w obliczu dramatycznego wejścia bolszewików z propagandą, która mogła uczynić daleko idące negatywne konsekwencje, jeśli chodzi o oddziaływanie na społeczeństwo polskie, a szczególnie stronnictwa lewicowe – podkreślał podczas spotkania dyrektor IDMN, prof. Jan Żaryn.

Oba tomy zawierają liczne dokumenty, odezwy, przemówienia, teksty rozkazów, artykułów prasowych, czy fragmentów wspomnień, które ilustrują poszczególne obszary działalności Rządu Obrony Narodowej, czy środowisk z nim współpracujących, takie jak polityka zagraniczna, funkcjonowanie poszczególnych resortów, działalność ruchów społecznych, religijnych, czy młodzieżowych.

Każda z części publikacji opatrzona jest wstępem wprowadzającym do zagadnienia, który umożliwi korzystanie z publikacji także studentom i uczniom szkół średnich oraz ułatwi wykorzystywanie zawartych w niej źródeł podczas zajęć prowadzonych przez oficerów-wychowawców Wojska Polskiego, instruktorów harcerskich i sokolich, czy duszpasterzy pracujących z młodzieżą.

Więcej o „Archiwum Rządu Obrony Narodowej”:
TOM 1
TOM 2

Autor: Redakcja IDMN